diumenge, 21 d’octubre de 2007

Frases fetes (1)

Ara que heu après tots (o gairebé) la manera d'entrar al MOODLE, ja en podeu treure la informació que us vaig dir. De moment, però, aquí teniu el llistat que jo treballaré el dijous 25/10 a classe. No estaria genys malament que busquéssiu un context on utilitzar cadascuna d'aquestes expressions:

LLISTA DE REFERÈNCIA (1): LLATINISMES
A posteriori-després d’examen; per experiència
A priori-abans de tot examen; abans de tota deducció
A sensu contrario-en sentit contrari
Ab illo tempore-en aquell temps
Ab initio-des de l’inici
Ab intestato-sense (haver fet) testament
Ab ouo-des del principi; des de l’ou
Ab Vrbe condita-des de la fundació de la ciutat (Roma, l’any 753 aC.)
Accesit-segon premi; premi extraordinari
Ad absurdum-des de l’absurd; per reducció a l’absurd
Ad hoc-per això
Ad hominem-per a / segons l’home
Ad infinitum-fins l’infinit; il·limitat; sense fi
Ad kalendas Graecas-per les calendes gregues (és a dir, mai)
Ad libitum-a voluntat; a gust; a elecció
Addenda-a afegir
Agenda-les coses que s’han de fer; llibret on s’apunten les coses a fer
Alea iacta est-la sort està decidida (Cèsar al passar el Rubicó)
Alias-d’una altra manera; pseudònim; sobrenom
Alma mater-pàtria o lloc de coneixement
Alter ego-altre jo; persona amb la qual es té plena confiança
Altius, citius, fortius-més alt, més ràpid, més fort (lema dels Jocs Olímpics)
Amor uincit omnia-l’amor ho venç tot
Anno Domini-en l’any del Senyor
Ante meridiem-abans del migdia
Ars longa, uita breuis-l’art és durador, la vida breu
Audaces fortuna iuuat-la fortuna afavoreix els audaços
Aue, Caesar, morituri te salutant-Ave, Cèsar, els que van a morir et saluden
Aurea mediocritas-daurada mitjania; és preferible una mitjania tranquil·la a les riqueses i honors
Beatus ille-feliç aquell (tema literari que enalteix la vida retirada, Horaci)
Bis-dos; dos cops
Campus-recinte universitari
Captatio beneuolentiae-captar la benevolència; recurs molt utilitzat en la literatura pels nostres clàssics medievals que consistia en pregar al lector indulgència davant l’obra
Carnes tollendas-privació de menjar carn per Quaresma = CARNESTOLTES
Carpe diem-aprofita, viu el moment
Casus belli-motiu de guerra
Caue canem-compte amb el gos
Cogito ergo sum-penso, així doncs existeixo
Coitus interruptus-coit interromput
Confer-cf.; vegeu (en castellà, véase)
Consensus-consentiment
Consumatum est-s’ha acabat tot (“està consumat”, Jesucrist)
Corpore insepulto-amb el cos sense sepultar; de cos present
Corpus-cos
Cum laude-amb lloança; amb mèrit
Curriculum uitae-carrera de la vida; ara, dades, historial acadèmic i laboral i antecedents d’una persona
De facto-de fet
De incognito-d’incògnit; sense que ningú se n’adoni
De iure-de dret; segons el dret
De uisu-de vista; amb els propis ulls
Deficit-quantitat que manca