dilluns, 19 de novembre de 2007

Podcast en llatí

NOM DE L’ACTIVITAT: Parlem en llatí

NIVELL: Primer curs de Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials

LLENGUA: Llatí / català / castellà

OBJECTIUS: Aprendre a pronunciar correctament en llatí i reconèixer en la nostra llengua romànica la pervivència de la fonètica de la nostra llengua mare.

TASCA: A partir de la lectura d’un poema en llatí [p. ex.: Horaci, Odes III, 13: O fons Bandusiae] i la seva traducció al català i castellà, elaborar un arxiu sonor amb el mateix text expressat en les tres diferents llengües.
1) Treball individual: expressió i correcta dicció d’un poema en llatí, català i castellà.
2) Treball individual a la classe amb l’ajut de la professora: llegir el poema en llatí i corregir els errors de pronúncia així com tractar de expressar en la dicció de totes tres llengües la intencionalitat de l’autor.
4) Treball final individual: [els alumnes podran triar fer-lo a l’aula o a casa] gravació amb “audacity" i penjar el treball al bloc o al web del centre.
5) Treball del grup classe amb la professora: comparar la nostra pronúncia del llatí amb els parlants d’altres llengües i veure l’adequació que en fan del llatí a l’idioma propi (p. ex.: escoltant les notícies en llatí de Radio Bremem: http://www.radiobremen.de/nachrichten/latein/

DURADA: 1 o 2 sessions, atenent a si fem la gravació a l’aula o no

RECURSOS: Poema escollit amb traduccions, diccionaris, audacity, pc’s...

AVALUACIÓ: S’avaluarà l’adequació de la pronúncia a les diferents llengües utilitzades, l’interès per una expressió i dicció correcta en qualsevol idioma utilitzat i, sobretot, la comprensió de la importància de pronunciar bé qualsevol idioma encara que no tinguem la oportunitat de parlar-lo amb nadius. Quan acabem el treball, es valorarà el fet que l’alumne [en posteriors lectures,fonamentalment, en llatí] tracti d’expressar i pronunciar el més acuradament possible.

ANNEX:
O fons Bandusiae, splendidior vitro,
dulci digne mero non sine floribus,
cras donaberis haedo,
cui frons turgida cornibus

primis et venerem et proelia destinat.
frustra: nam gelidos inficiet tibi
rubro sanguine rivos
lascivi suboles gregis.

te flagrantis atrox hora Caniculae
nescit tangere, tu frigus amabile
fessis vomere tauris
praebes et pecori vago.

fies nobilium tu quoque fontium,
me dicente cavis impositam ilicem
saxis, unde loquaces
lymphae desiliunt tuae.

- En català
- En castellà